územní plán

 

Územní plán obce

Zpráva o uplatňování územního plánu Obce Vrátkov

Územní plán - nabytí účinnosti

Územní plán obce - text

Územní plán obce - odůvodnění

Cover

Seznam dokumentace

Členění území

Hlavní výkres

Doprava

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Širší vztahy

Opatření obecné povahy