památník padlým v 1. světové válce

 

 3.8.2014

 

Dne 28. června 2014 proběhlo znovuotevření památníku padlým v 1. světové válce

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho rekonstrukci. Zastupitelům, kteří spolupracovali při přípravě, realizaci a na dokončení projektu. Děkuji architektovi Tomášovi Kuželovi za jeho nápady a vypracování projektu. Stavební firmě, Václavovi Novákovi a jeho subdodavatelům za dobře odvedenou práci. Děkuji MAS Pošembeří za pomoc s administrací projektu.

Slavnostního aktu se zúčastnili místní občané a pozvaní hosté. Zvláště bych chtěl jmenovat paní Ivu Královou, pravnučku vojáka Františka Krále, který během 1. světové války padl do ruského zajetí a již se nevrátil. Jeho jméno je jedno ze jmen vyrytých do našeho památníku.

Děkuji zastupitelům za pomoc s organizováním slavnostního aktu, Ing. Haně Sedláčkové za hudební vystoupení a Tomáši Kratochvílovi za jeho slova.

Všem, kteří přišli, bych chtěl poděkovat za účast a projev vlastenectví.

 

Ing. Václav Pažout, starosta Vrátkova
 

 

Fotografie: František Král

 

Fotografie: Ze slavnostního otevření zrekonstruovaného památníku

Ze slavnostního otevření zrekonstruovaného památníku

Dopis od pana Františka Krále z ruského zajetí


28.6.2014

FOTOGALERIE

Slavnostní otevření zrekonstruovaného památníku padlým v 1. světové válce

v sobotu 28. června 2014 od 17:00

 

 

 

 


Památník padlým v 1. světové válce

 

Cíle a výsledky projektu

 

Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlásila 11. 12. 2012 v pořadí 8. výzvu (8/2012) k příjmu žádostí o čerpání prostředku alokovaných na realizaci Strategického plánu LEADER (SPL) „Náš region“ v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova. Obec Vrátkov podala žádost na akci Odkaz předků – pocta padlým v 1. světové válce. Partnerem obce je pro tuto akci OS Rozvoj Vrátkova.

Pomník padlým v 1. světové válce se nachází v parčíku , který sousedí s hlavní silnicí na Doubravčice. Současná podoba pomníku neodpovídá svým vzhledem svému významu a důležitosti ve smyslu důstojné vzpomínky na naše odvážné předky, kteří položili svoje životy i pro naši lepší budoucnost. Pomník byl odhalen dne 18. května 1921 jako vzpomínka na vrátkovské otce, bratry, syny, kteří padli na bojišti, v zajetí v Rusku jako legionáři, na ruské frontě nebo v srbském zajetí – Františka Malého, Josefa Matyse, Josefa Beka, Josefa Chlístovského, Františka Krále a Josefa Krále.

Původní základy včetně podezdívky zhotovené z cihel jsou nyní zvětralé a z části je zdivo i pilíře rozpadlé, kovový plot je i přes údržbu po téměř 100 letech zkorodovaný a rozpadlý. Památník je součástí malého parčíku, který bychom chtěli po dokončení obnovy pomníku revitalizovat. Plánujeme zde vyměnit stávající jehličnatý porost novými vzrostlejšími listnatými solitéry, keři a květinovými záhony.

Obnova pomníku bude probíhat tak, aby nebyl narušen původní vzhled a záměr našich předků při výstavbě. Informace budeme čerpat z obecní kroniky a ze státního archivu v Kolíně. Oslovili jsme i pamětníky, abychom získali co nejvíce informací o původní podobě památníku.
Technické řešení realizace projektu spočívá ve zbourání původního zvětralého zdiva, demontáži zkorodovaného oplocení, vybudování nových základů pro vystavení nové podezdívky z pohledových cihel a montáži nového oplocení včetně nové branky. Pomník v podobě kamenného monolitu bude odborně očištěn a opatřen novými nápisy se jmény padlých občanů. Bezprostřední okolí v rámci oplocení bude nově osazeno rostlinami, mezi kterými obnovený památník vynikne, staré proschlé túje budou odstraněny. Všechny stavební materiály, zejména cihly, budou použity v souladu s okolním prostředím. Provedení oplocení bude korespondovat s kamenným monumentem a bude vyhlížet starodávným dojmem tak, aby byl podtržen historický a duchovní význam místa.

Výsledkem projektu bude vytvoření pěkného veřejného prostranství a obnova památníku, který patří mezi významné památky v obci.

 

Vizualizace

           

 

Obnova pomníku - fotogalerie