historie obce > v datech

 

 

Historie obce v datech

1381

první zmínka o obci

1592  

obec prodána městu Český Brod

1623   

obec přechází do vlastnictví Lichtenštejnů a pod správu Kostelce nad Černými lesy

1788   

první písemná zmínka o č.p. 17, kde nyní sídlí obecní úřad

1820   

postavena zvonička

1874    

postaven křížek na cestě vedoucí do Českého Brodu

1904   

pan Moravec daroval obci kroniku, která se od této doby vede

1921  

slavnostní odhalení pomníku padlých v 1.sv.válce

1925   

obec Vrátkov poprvé samostatná

1926   

dokončena silnice k Doubravicím

1927   

založen divadelní kroužek TYL – roku 1951 byl zrušen

1928   

elektrifikace obce

          

budována silnice do Tismic

1938   

název obce změněn na „Wratkow“

1941   

první telefon v obci – v hostinci

1949  

v obci slavena první novodobá pouť

1951  

zahájen autobusový provoz

1952  

založeno JZD Vrátkov 

1953  

JZD Vrátkov zlikvidováno

1956 

v obci se začíná budovat kanalizace

         

obnoveno elektrické osvětlení obce , které bylo za německé okupace odstraněno

1957   

výstavba autobusové čekárny

          

znovu založeno JZD Vrátkov

1959  

výstavba vepřína

1960   

obec ztrácí svou samostatnost a přechází pod správu obce Tismice

1961   

JZD sloučeno se sousedními JZD do „Družstva Dukla „ se sídlem v Tismicích.

1967  

založena tzv. „poštovna – pobočka pošty Český Brod

          

postavena hasičská zbrojnice s klubovnou

1989  

obec opět samostatná

1996   

zřízena veřejná telefonní budka

          započata výstavba vodovodu